Makseraskustes käitumine

See hõlmab käitumist, mille inimene võtab ette, kui tal on raskusi oma maksete tähtaegadega.

Laenukindlustus

Laenukindlustus on teenus, mille puhul kindlustusselts või muu finantsinstitutsioon pakub laenusaajale kindlustuskaitset, et katta laenu tagasimaksmise riski.

Laenuleping

Laenuleping on juriidiliselt siduv dokument, mis sätestab laenuandja ja laenusaaja vahelise kokkuleppe laenu tingimuste osas.

Laenud võlgastele

Laenud võlgnikele on kõrgema riskiga laenud, mis on suunatud inimestele, kellel on varasem laenuvõlgnevus.

Inkasso

Inkasso on teenus võlgade sissenõudmiseks, mida osutavad võlausaldajad või inkassofirmad võlgnikele, kes ei ole tähtaegselt või üldse mitte maksnud.

Seotud postid

1. Laenu võtmine jõulude ajal
2. Kust saada laenu kui pank ei anna?
3. Mis on EURIBOR? (kasuta euribori kalkulaator)
4. Kust saab kergelt laenu?