Close

Privaatsuspolitika

Sissejuhatus
Käesolev privaatsuspoliitika koos meie kasutustingimustega moodustavad üldised kasutustingimused (edaspidi ka “tingimused”), mis kehtivad sellele, kuidas te pääsete juurde ja kasutate kõiki meie veebisaidi kaudu saadaolevaid 123laen.ee tooteid ja teenuseid. Need tooted ja teenused hõlmavad, kuid ei ole nendega piiratud, kogu sisu ja teenuseid, mida pakutakse 123laen.ee domeeniaadressidel ning teatud allalaaditavate mobiilirakenduste või platvormide kaudu, mille 123laen.ee on volitanud meie teenuste pakkumiseks (ühiselt „Veebisait“). 123laen.ee sisaldab 123laen OÜ ja kõiki selle juhte.

Kasutades või külastades 123laen.ee teenuseid, nõustute käesolevate tingimustega vastavalt nende uusimale uuendatud versioonile.

See privaatsuspoliitika aitab teil mõista, kuidas me teie isikuandmeid kogume, kasutame ja kaitseme. Samuti peate seda teadet näitama kõigile, kellele võidakse nime anda või kelle isikuandmeid võidakse sisaldada mis tahes meie kaudu pakutavas pakkumises, tootes või teenuses.

Mõistate, et esitades meile oma isikuandmed, nõustute allpool kirjeldatud töötlemismeetoditega. Teiste inimeste isikuandmete edastamisega kinnitate, et teil on vastavate isikute nõusolek nende isikuandmete edastamiseks. Me ei saa teile pakkuda ühtegi toodet ega teenust, mis eeldab teatud kategooria isikuandmete töötlemist vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR), välja arvatud juhul, kui olete selgesõnaliselt nõus selliste andmete kogumiseks ja kasutamiseks.

Märksõnad “meie” ja “123laen” viitavad 123laen.ee-le, mis on 123laen OÜ kaubamärk. 123laen OÜ on Eestis registreeritud ettevõte, mille peakontor asub aadressil Jaan Koorti 30-102, Tallinn, Eesti.

„Teie” tähendab isikut, kes külastab meie veebisaiti ja kasutab seda.

I. Kogutav informatsioon